Seniorvakantie

Seniorvakantie biedt de mogelijkheid aan baremiek en niet-baremiek contractuele personeelsleden en de hulppostmannen die een onvolledig recht hebben op betaald wettelijk verlof, om vier weken wettelijke vakantie te nemen. 
Om in aanmerking te komen moeten ze : 
  • tijdens het vakantiejaar onder contract werken; 
  • minstens 50 jaar zijn op 31 december van het vakantiedienstjaar (= vorige burgerlijk jaar); 
  • geen recht hebben op vier volledige weken bezoldigde vakantie na een periode van volledige werkloosheid of invaliditeit tijdens het vakantiedienstjaar. 
Deze dagen kunnen pas worden genomen na het opnemen van alle dagen wettelijke vakantie en dit in al dan niet opeenvolgende periodes van halve of volledige dagen. Ze worden niet bezoldigd door bpost. Een uitkering van de RVA gelijk aan 65% van het geplafonneerd normaal brutoloon wordt uitbetaald. Deze uitkering wordt beschouwd als een werkloosheidsuitkering.