Jeugdvakantie

Jonge werknemers tewerkgesteld als baremiek of niet-baremiek contractueel personeelslid of als hulppostman hebben de mogelijkheid om 4 weken wettelijke vakantie te nemen indien ze een onvolledig recht op betaald wettelijk verlof hebben. 
Om in aanmerking te komen voor het nemen van jeugdvakantie gelden de volgende voorwaarden : 
  • bij de aanwerving door bpost de vakantieattesten naar het HRCC hebben gestuurd; 
  • op 31 december van het vakantiedienstjaar nog geen 25 jaar zijn; 
  • studies, opleiding of leertijd beëindigd hebben gedurende het vakantiedienstjaar; 
  • tijdens het vakantiedienstjaar gedurende één maand als loontrekkende gewerkt hebben en minstens 13 werk- of gelijkgestelde dagen kunnen rechtvaardigen; 
  • door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn op het ogenblik van de uitputting van de jeugdvakantiedagen en onderworpen zijn aan het vakantiestelsel “privésector”; een tewerkstelling met de vakantieregeling “openbare dienst” of met een uitgestelde bezoldiging (onderwijs) en een industriële leertijd tellen echter niet mee. 

Deze dagen kunnen pas worden genomen : 
  • wanneer alle wettelijke vakantiedagen zijn opgenomen; 
  • in al dan niet opeenvolgende periodes van halve of volledige dagen; 
  • éénmalig als je als loontrekkende werkt. 
Ze worden niet bezoldigd door bpost. Een uitkering van de RVA gelijk aan 65% van het geplafonneerd normaal brutoloon wordt uitbetaald. Deze uitkering wordt beschouwd als een werkloosheidsuitkering.