Wettelijke feestdagen

De wet erkent 10 feestdagen, met name : 
  • Nieuwjaar (1 januari); 
  • Paasmaandag; 
  • het feest van de arbeid (1 mei); 
  • O.-L.-H. Hemelvaart; 
  • Pinkstermaandag; 
  • Nationale feestdag (21 juli); 
  • Maria Hemelvaart (15 augustus); 
  • Allerheiligen (1 november); 
  • Wapenstilstand (11 november); 
  • Kerstdag (25 december). 
Wettelijke feestdagen die op een zondag of op een normale dag van inactiviteit vallen, worden vrije wettelijke feestdagen genoemd en kunnen niet naar het volgend kalenderjaar worden overgedragen. Om er recht op te hebben moet je minstens één dag effectief hebben gewerkt.