Jaarlijkse vakantie

Overzicht jaarlijkse vakantie

Statutair personeelslidMandaathouderContractueel personeelslidHulppostman
Wettelijk verlof    24242020
Wettelijke feestdagen10101010
Extrawettelijk verlof
6,5 tot 13,5 dagen        
4,5 tot 11,5 dagen        
7 dagen        
Geen
    
De wettelijke of extrawettelijke verlofdag die wordt aangevraagd naar aanleiding van de plechtige communie, het vormsel, het lekenfeest of andere religieuze of filosofische feesten van een schoolplichtig kind van het personeelslid of zijn (haar) echtgeno(o)t(e) of wettelijke samenwonende partner, en dit op het ogenblik dat de gebeurtenis zich voordoet, wordt ambtshalve toegekend. Het personeelslid moet de reden van zijn aanvraag in eHR of op zijn verlofblad vermelden en een bewijsstuk aan de verlofverantwoordelijke bezorgen