Verlof pleegzorgen

Het personeelslid dat is aangesteld of vernoemd als pleegouder heeft per kalenderjaar recht op 6 werkdagen verlof voor pleegzorgen, op te nemen per volledige dag. Dit verlof mag enkel worden aangevraagd voor:
  • zittingen bij de gerechtelijke en administratieve overheden die bevoegd zijn voor het pleeggezin;
  • contacten met de ouders van het pleegkind of de pleeggast of met voor hem belangrijke derden;
  • contacten met de dienst voor pleegzorg.
De aanvraag voor dit verlof moet minstens 2 weken op voorhand worden ingediend.
Bpost betaalt aan een statutair personeelslid 105,80 euro (geïndexeerd bedrag) als loon voor elke dag verlof voor pleegzorgen.
Een forfaitaire uitkering van 105,80 Euro (geïndexeerd bedrag) wordt door de RVA betaald voor elke dag verlof voor pleegzorgen aan een contractueel personeelslid of aan een hulppostman.
Voor het statutair personeelslid wordt dit verlof gelijkgesteld met periodes van dienstactiviteit.