Vaderschapsverlof

Bij de geboorte van een kind waarvan de afstamming vaststaat langs vaderszijde heeft de vader recht op 10 werkdagen vaderschapsverlof op te nemen per volledige dag, binnen een periode van 4 maanden te rekenen vanaf de geboortedatum van het kind. Bij de geboorte van meerlingen wordt het vaderschapsverlof slechts één keer toegekend. Dit verlof is een recht en kan niet worden geweigerd.
Een statutair personeelslid wordt door bpost betaald: de eerste 3 dagen tegen 100% en de volgende 7 dagen tegen 82% van het brutoloon.
Bij een contractueel personeelslid en een hulppostman betaalt bpost de eerste 3 dagen tegen 100% en de volgende 7 dagen betaalt het ziekenfonds een vervangingsinkomen tegen 82% van het normale begrensde brutoloon.
Dit verlof wordt gelijkgesteld met periodes van dienstactiviteit voor het statutair personeel.