Geboorteverlof meemoeder

Bij de geboorte van een kind heeft de lesbische partner van de vrouw die bevallen is recht op 10 werkdagen geboorteverlof voor een meemoeder. Bij de geboorte van meerlingen wordt dit verlof slechts één keer toegekend. Dit verlof moet worden opgenomen per volledige dag, binnen een periode van 4 maanden te rekenen vanaf de geboortedatum van het kind.
Er geldt een voorrangsregeling. Als het kind wettelijk van de meemoeder afstamt, heeft zij steeds voorrang. Staat het wettelijk afstammingsrecht niet vast, dan komt dit recht in dalende volgorde toe aan de meemoeder als zij op het ogenblik van de geboorte:
  • gehuwd is met diegene ten aanzien van wie de afstamming vaststaat
  • of wettelijk samenwoont met diegene ten aanzien van wie de afstamming vaststaat en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft
  • of sedert een onafgebroken periode van 3 jaar voorafgaand aan de geboorte op permanente en affectieve wijze samenwoont met diegene ten aanzien van wie de afstamming vaststaat en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft.
Dit verlof kan niet worden geweigerd.
Indien de meemoeder een statutair personeelslid is, betaalt bpost de eerste 3 dagen tegen 100% en de volgende 7 dagen tegen 82% van het brutoloon.
Voor een contractueel personeelslid en een hulppostman betaalt bpost de eerste 3 dagen tegen 100% en de volgende 7 dagen betaalt het ziekenfonds een vervangingsinkomen tegen 82% van het normale begrensde brutoloon.
Voor het statutair personeelslid wordt dit verlof gelijkgesteld met periodes van dienstactiviteit.