Adoptieverlof

Na de adoptie heeft een adoptieouder recht op een onafgebroken verlofperiode van minimaal 1 week en maximaal:
  • 6 weken als het kind jonger is dan 3 jaar;
  • 4 weken als het kind tussen 3 en 8 jaar is.
Het recht op adoptieverlof eindigt op het moment dat het kind de leeftijd van 8 jaar bereikt, ook als deze verjaardag in de loop van de verlofperiode valt. Het opnemen van de maximale periode van 6 of 4 weken is geen verplichting maar het niet-opnemen ervan betekent het verlies van het recht hierop.
De gevraagde periode moet worden opgenomen per volledige week van 7 kalenderdagen van maandag tot zondag.
De duur wordt verdubbeld als het kind:
  • een fysieke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66% heeft
  • een aandoening heeft waardoor minstens 4 punten zijn toegekend in pijler 1 van de medisch-sociale schaal betreffende de reglementering van het kindergeld.
Een statutair personeelslid wordt door bpost betaald de eerste 3 dagen tegen 100% en de volgende 7 dagen tegen 82% van het brutoloon.
 
Bij een contractueel personeelslid en een hulppostman betaalt bpost de eerste 3 dagen tegen 100% en de volgende 7 dagen betaalt het ziekenfonds een vervangingsinkomen tegen 82% van het normale begrensde brutoloon.
Voor het statutair personeelslid wordt dit verlof gelijkgesteld met periodes van dienstactiviteit.