Betaald educatief verlof

Het betaald educatief verlof (BEV) biedt aan contractuele personeelsleden en aan hulppostmannen de mogelijkheid een opleiding te volgen met behoud van loon.
De opleidingen moeten minstens 32 lesuren per schooljaar omvatten (periode 1 september tot en met 31 augustus).

Hoe kan ik het BEV aanvragen?

Om BEV aan te vragen, moet het originele attest van regelmatige inschrijving met een streepjescode-etiket worden gestuurd naar het HRCC. Dit attest moet vóór 31 oktober of uiterlijk 2 weken na de begindatum van de opleiding toekomen.
Het originele aanwezigheidsattest moet elk trimester of op het einde van de opleiding als die hoogstens 3 maanden duurt worden gestuurd naar het HRCC.

Kan ik het BEV verliezen?

Ja, het BEV verlies je als je:
  • drie keer een jaar moet overdoen zonder dat je kan bewijzen dat die dubbele mislukking te wijten is aan omstandigheden buiten je wil;
  • een winstgevende activiteit uitvoert tijdens je BEV;
  • onwettig afwezig was tijdens de lessen gedurende meer dan een tiende van de duur van de cursus. Je verliest je recht op BEV voor een periode van zes maanden vanaf het trimester dat volgt op het trimester waarin de afwezigheid werd vastgesteld.