Vakbondspremie

Aan de statutaire encontractuele personeelsleden en aan de hulppostmannen die tijdens het referentiejaar bijdragebetalend lid zijn geweest van een representatieve vakorganisatie en die voldoen aan de toekenningsvoorwaarden wordt een vakbondspremie toegekend.
Deze premie wordt uitbetaald aan leden, zowel voltijds als deeltijds tewerkgesteld, in het jaar na het referentiejaar.