Herstructureringen bpost

Deze morgen kregen de vakbonden in een bijzonder Paritair Comité te horen over een herstructurering op het niveau van de ondersteunende diensten binnen het Centraal Bestuur/Project Alfa. Naakte ontslagen zijn niet uit te sluiten. 
Deze reorganisatie moet de wendbaarheid verhogen, efficiënter en kostenbesparend werken en de verantwoordelijkheden op een lager niveau leggen. 
Naakte ontslagen 
Bpost zal hierdoor ongeveer 320 functies schrappen, zowel op bediende- als op managementniveau. Ongeveer 900 personeelsleden zullen betrokken zijn. Deze reorganisatie zal niet kunnen worden opgevangen door natuurlijke afvloeiingen. Naakte ontslagen zijn dus niet uit te sluiten. 
Deze procedure is totaal nieuw voor een Autonoom Overheidsbedrijf. De voorgaande reorganisaties werden steeds gerealiseerd zonder naakte ontslagen. 
ACV-Transcom zal het dossier nu grondig analyseren en zich beraden hoe onze vakbond het dossier verder kan aanpakken.