ACV-Transcom zegt neen tegen het voorstel zaterdagwerk

Zonet bereikte bpost samen met de sociale partners een akkoord over zaterdagwerk. ACV-Transcom ging niet akkoord met het voorstel. Het pamflet lees je hieronder.
De onderhandelingen over het plan die maanden hebben geduurd, zijn afgesloten op 15 september 2015. Over de voorstellen heeft ACV-Transcom haar basis grondig geïnformeerd en geconsulteerd. Wij hebben bpost al snel laten weten dat de voorstellen voor onze leden niet te aanvaarden waren. 
Redenen : 
  • Te verregaande flexibiliteit wat nefast is voor het sociaal en familiaal leven 
  • Opnieuw besparingen bij het uitvoerend personeel dat al heel wat productiviteitsverhoging heeft ondergaan.
  • Operationele problemen op het terrein die een weerslag hebben op de kwaliteit en de werkdruk. 
Enkel in het luik 'Mobiliteit' zag onze basis een belangrijke evolutie ten voordele van het personeel. 
Op 20 oktober heeft bpost enkele 'toegevingen' op het dossier gedaan. :
  • Garantie dat de kerntaken met eigen personeel worden uitgevoerd. 
  • Piloten voor de wendbare organisaties. 
  • Behoud van de uitzondering voor de eindejaarsperiode. 
Voor onze leden niet voldoende! 
Zelfs ultieme aanpassingen in het dossier blijven ontoereikend om koopkrachtverlies, wendbaarheid en flexibiliteit te compenseren. 
Onze vakbond heeft de laatste weken van ACOD en VSOA heel wat modder over zich gekregen. Wij doen daar niet aan mee. Respect is een van de waarden van het ACV.