Zorgverlof

Statutaire en contractuele personeelsleden en hulppostmannen kunnen hun loopbaan volledig of deeltijds onderbreken voor het verlenen van bijstand aan een gezinslid of een familielid tot de tweede graad, dat lijdt aan een ziekte die de behandelende geneesheer als ernstig beschouwt en waarvoor hij sociale, familiale of mentale bijstand nodig acht.

Statutair personeel

Een statutair personeelslid kan dit zorgverlof nemen:
voltijdse vermindering prestatiesgedurende 12 maandenopnemen mogelijk in 1 maand en maximum 3 opeenvolgende maanden
halftijdse verminder prestatiesgedurende 24 maandenopnemen mogelijk in 1 maand en maximum 3 opeenvolgende maanden
vermindering prestaties met 1/5degedurende 24 maandenopnemen mogelijk in 1 maand en maximum 3 opeenvolgende maanden

Contractueel personeel en hulppostman

Een contractueel personeelslid en een hulppostman kunnen dit verlof als volgt nemen: