Verminderde prestaties na (arbeids)ongeval

Na een afwezigheid wegens arbeidsongeval of ongeval op de weg van of naar het werk kan een personeelslid deeltijds hervatten. 
Volgende werkregimes zijn toegestaan: ½ dag per dag; 1 dag op 2; afwisselend 2 en 3 dagen per week; 1 week op 2.

Wie komt in aanmerking?

Om voor verminderde prestaties na een arbeidsongeval of ongeval op de weg van of naar het werk in aanmerking te komen, moet je:
  • voltijds tewerkgesteld zijn op een LM-dienst;
  • in het bezit zijn van een Medisch attest Arbeidsongeval, met een arbeidsongeschiktheid van 50% ingevuld door je behandelende geneesheer;
  • een gunstig advies ontvangen van de bevoegde adviserende geneesheer;
  • onmiddellijke chef oordelen of je vraag verenigbaar is met de dienstorganisatie.

Hoe loopt de betaling voor statutairen?

Voor het statutair personeel zijn de gevolgen van de duur van verminderde prestaties, uitgedrukt in kalenderdagen, als volgt:
DagBetaling wedde tegen ...Aanpassing quotadagenHerberekening (extra)wettelijk verlof
1 tot en met 90100 %NeeNee
91 en verder100 %NeeJa
 

Hoe loopt de betaling voor contractuelen en hulppostmannen?

Voor het contractueel personeel en de hulppostman zijn deze gevolgen weergegeven in onderstaande tabel:
DagBetaling wedde tegen ...Herberekening (extra)wettelijk verlof
1 tot en met 9050 %Nee
91 en verderJa (1)
 
(1) Precisering:
  • Lopend jaar: voor de dagen wettelijk verlof zal het verschil worden betaald als saldo vakantiegeld in december.
  • Volgend jaar: gedurende de eerste 12 maanden worden periodes van verminderde prestaties na een arbeidsongeval of ongeval op de weg van of naar het werk gelijkgesteld voor het berekenen van de dagen wettelijk verlof voor het volgend kalenderjaar.