Palliatief verlof

Palliatief verlof biedt aan een personeelslid de mogelijkheid om palliatieve zorgen te verstrekken aan personen die ongeneeslijk ziek zijn. Het is een deeltijdse of volledige loopbaanonderbreking van één maand die voor dezelfde persoon met een maand kan worden verlengd.
  • Als je voltijds werkt, kan je je prestaties voltijds, haltijds of met 1/5de verminderen 
  • Als je deeltijds werkt (prestaties ≥ 28u30), kan je je prestaties voltijds of haltijds (gemiddeld 19u per week) verminderen
  • Als je deeltijds werkt (prestaties < 28u30), kan je je prestaties voltijds verminderen.
Ben je als contractueel personeelslid of als hulppostman voltijds tewerkgesteld en je arbeidsstelsel wordt verminderd tijdens je halftijds of 1/5e palliatief verlof, dan moet je ofwel voltijds verlof aanvragen ofwel de dienst hervatten.
Het start ten vroegste op de eerste kalenderdag die volgt op het indienen van het aanvraagformulier. Voor het statutair personeelslid wordt dit verlof gelijkgesteld met periodes van dienstactiviteit.
 

Wat gebeurt er met mijn loon

  • bij voltijdse loopbaanonderbreking betaalt de RVA een uitkering;
  • bij deeltijdse loopbaanonderbreking:
            - betaalt bpost een deeltijds loon;
            - betaalt de RVA een uitkering pro rata.