Ouderschapsverlof

Een statutair personeelslid, een contractueel personeelslid of een hulppostman kan bij de geboorte of de adoptie van een kind een deeltijdse of voltijdse loopbaanonderbreking nemen.

 
TewerkstellingVermindering prestatiesgedurende ... maandenopnemen mogelijk
VoltijdsVoltijds41 maand
Haltijds82 maanden
1/5de205 maanden
DeeltijdsVoltijds41 maand
 
Het ouderschapsverlof kan worden genomen voor elk kind onder de 12 jaar zowel bij een geboorte als bij een adoptie vanaf de inschrijving van het kind als gezinslid in het bevolkingsregister van de gemeente waar het personeelslid zijn woonplaats heeft.
Dit verlof moetuiterlijk starten vóór het kind 12 jaar is.
 

Wat met mijn loon?

De bezoldiging van de personeelsleden is als volgt:
  • bij voltijdse loopbaanonderbreking betaalt de RVA een uitkering;
  • bij deeltijdse loopbaanonderbreking
                - betaalt bpost een deeltijds loon;
                - betaalt de RVA een uitkering pro rata.