Halftijdse specifieke loopbaanonderbreking

Dit stelsel biedt aan oudere statutaire en baremiekcontractuele personeelsleden de mogelijkheid om hun prestaties met de helft te verminderen tot ze met vervroegd rustpensioen kunnen gaan.
Je hebt je de mogelijkheid om halve dagen te werken, één week op twee, twee weken op vier, twee of drie dagen per week over een periode van twee weken. Het is ook mogelijk over te stappen van het ene type deeltijds naar het andere tijdens de halftijdse loopbaanonderbreking. 

Wie komt in aanmerking?

Je komt in aanmerking voor deze eindeloopbaanregeling als:
  • je voldoet aan de wettelijke en reglementaire voorwaarden inzake loopbaanonderbreking;
  • je minstens 10 jaar bedrijfsanciënniteit hebt bij het begin van de loopbaanonderbreking;
  • je tussen 1 januari 2015 en 31 december 2015 minstens 56 jaar bent;
  • je binnen de jaarlijkse nationale toegangsdrempels valt die zijn vastgelegd in de cao 2011;
  • je niet met halftijdse loopbaanonderbreking eindeloopbaan bent krachtens een vorige cao.

Hoe moet ik dit aanvragen?

Je moet hiervoor een aanvraag indienen uiterlijk de laatste werkdag van de 3de maand die voorafgaat aan de maand waarin de loopbaanonderbreking aanvangt en ten vroegste de laatste werkdag van de 6de maand voorafgaand aan het begin van deze loopbaanonderbreking.
De HSLBO moet uiterlijk op 1 januari 2016 aanvangen. De aanvraag moet in dat geval uiterlijk op 31 oktober 2015 zijn ingediend.
Je moet tevens een ingevuld en ondertekend 'Verbintenisformulier halftijdse specifieke loopbaanonderbreking' indienen.

Wat gebeurt er met mijn loon?

Je ontvangt bovenop je wedde die wordt berekend op basis van je halftijdse prestaties de volgende tegemoetkomingen:
  1. een onderbrekingsuitkering ten laste van de RVA;
  2. een aanvulling bij de RVA-uitkering ten laste van bpost
  3. een aanvullende tegemoetkoming ten laste van bpost om de gehele of gedeeltelijke periode van LBO te valideren of te compenseren met het oog op het pensioen ofwel om het effect van de LBO op het pensioen te verzachten.