Halftijdse specifieke loopbaanonderbreking 2/3 dagen

Dit arbeidsstelsel is toegankelijk voor de statutaire en baremiek contractuele personeelsleden.
De personeelsleden die kiezen voor dit stelsel moeten de eerste week 2 dagen (donderdag en vrijdag) werken en de volgende week 3 dagen (maandag, dinsdag en woensdag).

Functiegerelateerde voorwaarden

  • je moet een functie van uitreiker of uitreiker algemene dienst of postman Collect in functieklasse D3 als FAT en FUT alsook een uitreikingskantoor als BAT en BUT hebben en behouden;
ofwel  
  • moet je een functie uit de functieklassen van het niveau D én een nachtdienst hebben en behouden die recht geeft op een nachtbonificatie.

Leeftijdsvoorwaarde

Je moet minimum 54 jaar zijn op uiterlijk 31/12/2016

Loopbaanvoorwaarden

  • alsje minder dan 55 jaar oud bent, kan je slechts tot deze LBO toetreden indien je niet reeds vóór je 54ste verjaardag je recht op halftijdse loopbaanonderbreking volgens het algemeen stelsel van LBO hebt opgebruikt;
  • als dit recht opgebruikt is, kan je ze slechts toetreden tot deze LBO vanaf 55 jaar;
  • als dit recht gedeeltelijk opgebruikt is vóór de leeftijd van 54 jaar kan je slechts toetreden vóór de leeftijd van 55 jaar voor het overblijvend aantal maanden HLBO volgens het algemeen stelsel van LBO.

Anciënniteitsvoorwaarde

Je moet minimum een bedrijfsanciënniteit van 10 jaar hebben bij bpost op het tijdstip van de aanvang van de HSLBO 2 dagen/3 dagen die kan duren tot uiterlijk 1.1.2017.

Wat gebeurt er met mijn loon?

Bovenop je wedde berekend op basis van je halftijdse prestaties ontvang je volgende tegemoetkomingen:
  1. een onderbrekingsuitkering ten laste van de RVA: naargelang je jonger of ouder dan 55 jaar bent, verschilt het maandelijks forfaitair vervangingsinkomen;
  2. een aanvulling bij de RVA-uitkering ten laste van bpost: deze aanvullende tegemoetkoming bedraagt 300 euro per maand en wordt verhoogd met de indexering;
  3. een aanvullende tegemoetkoming ten laste van bpost om de periodes van LBO te valideren of te compenseren met het oog op het pensioen. Deze tegemoetkoming wordt betaald gedurende een periode van maximum 72 maanden (i.p.v. 48 maanden).