Ecocheques

Voor de toekenning van ecocheques wordt een onderscheid gemaakt tussen 2 groepen. 

GROEP 1: 

 • de personeelsleden van het netwerk MSO die tengevolge een werk van mobiliteit een uurrooster bekomen waardoor het normale arbeidsstelsel de zaterdag omvat : 
bij Distributie : 
 • titularis van een LS-dienst; 
 • lange termijn vervanger van een LS-dienst (deze zal die dienst vervangen minstens tot aan de volgende mobiliteit; die vervanging duurt dus meer dan 6 maand aangezien na 6 maand de dienst “vacant” wordt); 
bij Preparation : 
 • titularis van een LS-dienst in de stabiele organisatie; 
 • lange termijn vervanger van een LS-dienst in de stabiele organisatie (deze zal die dienst vervangen minstens tot aan de volgende mobiliteit; die vervanging duurt dus meer dan 6 maand aangezien na 6 maand de dienst “vacant” wordt); 

 • de personeelsleden van het Retail Netwerk die deel uitmaken van : 
  • het kantoorteam voor wie het normale arbeidsstelsel de zaterdag omvat (LS-uurroosters); 
  • het clusterteam of van het interventieteam; 
 • de personeelsleden van het netwerk Cleaning voor wie het normale arbeidsstelsel de zaterdag omvat (titularissen LS); 
 • de personeelsleden van de controlezaal van ICT, van de service desk van ICT evenals de personeelsleden van het netwerk FM Maintenance voor wie het normale arbeidsstelsel de zaterdag omvat; 
 • de personeelsleden van de contact centers van Mail & Parcels en Post Info (MRS) van wie het normale arbeidsstelsel op vrijwillige basis de zaterdag omvat.  

GROEP 2

 • de personeelsleden van het netwerk MSO die tengevolge een werk van mobiliteit zijn aangeduid als vervanger en voor wie het normale arbeidsstelsel occasioneel een zaterdag omvat : 
  bij Distributie : 
  • titularis van een Algemene Dienst postman; 
  • bedienden (E-H) die in aanmerking komen om op zaterdag te werken;
  bij Preparation : 
  • titularis van een dienst in de wendbare organisatie; 
  • titularis van een LM-dienst in de stabiele organisatie die in de pool van de zaterdagbrigade staat + lange termijn vervanger; 
  • titularis van een Algemene Dienst in de stabiele organisatie die in de pool van de zaterdagbrigade staat; 
  • Adjunct Vacatiechef die in de pool van de zaterdagbrigade staat; 
  • bedienden (E-H) die in de pool van de zaterdagbrigade staan; • 
 • de personeelsleden van de contact centers van Mail & Parcels en van Post Info (MRS) van wie het normale arbeidsstelsel occasioneel een zaterdag omvat; 
 • de personeelsleden van het netwerk Cleaning die aangeduid zijn als vervanger en dus occasioneel op zaterdag werken; 
 • de technici FM van de sorteercentra voor wie de zaterdag occasioneel deel uitmaakt van hun normale arbeidsstelsel; 
 • de personeelsleden van de Service Desk voor wie de zaterdag occasioneel deel uitmaakt van hun normale arbeidsstelsel; 
Op de 1ste werkdag van januari, april, juli en oktober wordt vastgesteld of een personeelslid behoort tot groep 1 of groep 2. 
Indien je behoort tot groep 1, ontvang je ecocheques met een waarde van 240 € op jaarbasis bij een voltijdse tewerkstelling. Werk je deeltijds wordt dit bedrag aangepast volgens de tewerkstellingsbreuk. De ecocheques worden toegekend telkens aan het begin van het trimester. Het bedrag per trimestriële toekenning wordt vastgesteld op 60 € bij een voltijdse tewerkstelling. Dit bedrag wordt aangepast volgens de tewerkstellingsbreuk in geval van deeltijdse tewerkstelling. 
Val je onder groep 2, ontvang je ecocheques met een waarde van 60 € op jaarbasis bij een voltijdse tewerkstelling (in januari en in juli telkens 30€). Evenwel is voor de personeelsleden van het netwerk MSO het bedrag 120 € op jaarbasis (in januari en in juli telkens 60 €). Werk je deeltijds wordt dit bedrag aangepast volgens de tewerkstellingsbreuk. De nominale waarde van elke ecocheque bedraagt maximum 10 €. De geldigheid ervan is 24 maanden.