Bpaid gift card

Personeelsleden die minstens 180 dagen in dienstactiviteit gebleven zijn gedurende de 10 eerste maanden van het lopend jaar hebben recht op een bpaid gift card ter waarde van 35 euro.
Je hebt geen recht op de bpaid gift card als je gedurende de eerste 10 maanden van het kalenderjaar:
  • geen prestaties hebtgeleverd (opeenvolgend of niet) gedurende ten minste 6 maanden, welke ook de duur van de prestaties is (halftijds, 4/5e, …);
  • een tuchtschorsing van minstens 5 dagen hebt opgelopen;
  • werd geschorst in het belang van de dienst;
  • het bedrijf hebt verlaten (afzetting, vrijwillig ontslag, verlof met wedde, verlof voorafgaand aan de pensionering, pensioen, …);
  • afwezig bent geweest wegens ziekte gedurende een periode van meer dan 30 kalenderdagen (al dan niet opeenvolgend), behalve in geval van:
- arbeidsongeval of een ongeval op weg naar of van het werk;
- beroepsziekte;
- profylactisch – of bevallingsverlof;
- verminderde prestaties wegens ziekte of gebrekkigheid of wegens arbeidsongeval of ongeval op weg naar of van het werk.