Bedrijfstoelage

Statutaire personeelsleden en baremiek contractuele personeelsleden komen in aanmerking voor een bedrijfstoelage indien ze minstens drie uren per dag rechtgevende activiteiten uitoefenen.
De bedrijfstoelage wordt berekend op basis van de duur van de activiteiten die recht geven op een bedrijfstoelage:
 • 0,830 euro (bedrag tegen 100%) voor prestaties van 4u37 of meer (Large)
 • 0,434 euro (bedrag tegen 100%) voor prestaties van 3u49 tot en met 4u36 (Medium)
 • 0,276 euro (bedrag tegen 100%) voor prestaties van 3u tot en met 3u48 (Small)
Deze toelage is gekoppeld aan de index.
 
Het is mogelijk:
 • meerdere activiteiten te cumuleren die recht geven op een bedrijfstoelage; voor prestaties van 4u37 of meer wordt dan een bedrijfstoelage “Large” toegekend;
 • een bedrijfstoelage en een ARAB-vergoeding te cumuleren;
 • een bedrijfstoelage en een toelage wegens het uitblijven van ongevallen te cumuleren.
     

Ik werk in Collectiie & Distributie

Als je werkt in Collectie & Distributie, geven volgende activiteiten recht op bedrijfstoelage:
 • ontvangst van producten (kranten van de uitgevers, containers van de sorteercentra);
 • interne verwerking van de blauwe bakken;
 • activiteiten in verband met scheiden, sorteren en voorbereiden;
 • verzending en ontvangst van de briefwisseling;
 • laden en lossen van voertuigen.
 
De volgende activiteiten geven geen recht op bedrijfstoelage:
 • de rijtijd van meer dan 4u36 in de functie van chauffeur met een rijbewijs C/CE
 • de activiteiten uitgevoerd door:
                - het schoonmaakpersoneel
                - het personeel uit de functieklassen F1 en hoger

Ik werk in een sorteercentrum

Als je in een sorteercentrum werkt, heb je geen recht op een bedrijfstoelage bij:
 • schoonmaken
 • de rijtijd van meer dan 4u36 in de functie van chauffeur met een rijbewijs C/CE
 • de activiteiten uit de functieklassen F1 en hoger
 • de activiteiten uit de functieklassen E1, E2 en E3 uitgevoerd door management assistent, loketbedienden Mass Post, technici, monitoren, organisatoren, veiligheidsexperts en personeel van het administratief secretariaat.
Andere activiteiten geven wel recht op een bedrijfstoelage.

Ik werk in Transport

Als je in Transport werkt, heb je geen recht op een bedrijfstoelage bij:
 • de rijtijd van meer dan 4u36 in de functie van chauffeur met een rijbewijs C/CE;
 • de activiteiten uit de functieklassen F1 en hoger.
Andere activiteiten geven wel recht op een bedrijfstoelage.