Arbeidsongeval

Een arbeidsongeval is:
 • een gewoon arbeidsongeval;
 • een beroepsziekte;
 • verminderde prestaties volgend op een arbeidsongeval;
 • een ongeval op de weg van en naar het werk;
 • hold-up – agressie.
   

Ik kan niet gaan werken door een arbeidsongeval. Wat nu?

Als je arbeidsongeschikt bent ten gevolge je arbeidsongeval (bij een eerst afwezigheid, een verlenging of een herval) ben je steeds onderworpen aan de medische dienst Medconsult.
Je moet naar het groene nummer van Medconsult bellen (0800/25031).

Ik ben het slachtoffer van een arbeidsongeval. Wat nu?

Binnen de 24 uur na het arbeidsongeval moet:
 • je onmiddellijke chef de procedure van een aangifte van een arbeidsongeval opstarten en eventueel samen met jou het formulier 'Aangifte arbeidsongeval <deel A>' invullen (= lokale procedure);
 • je onmiddellijke chef of jijzelf contact opnemen met het HRCC om je arbeidsongeval te melden indien je tewerkgesteld bent in het Muntcentrum of er administratief aan verbonden bent (BUT) (= centrale procedure). Volgende gegevens dienen te worden medegedeeld:
- datum, plaats en uur van je ongeval;
- je letsels, in geval van breuken of barsten;
- je naam, voornaam, stamnummer, het al dan niet consulteren van een arts;
- een telefoonnummer waar je te bereiken bent.

Slachtoffer van een hondenbeet?

Als je slachtoffer bent van een hondenbeet moet je:
 • een aangifte doen bij de politie (indien de eigenaar niet bekend is) of een klacht neerleggen (indien de eigenaar bekend is);
 • het nummer van de aangifte of klacht meedelen aan je onmiddellijke chef die de aangifte arbeidsongeval moet vervolledigen;
 • een kopie van de aangifte of klacht, voorzien van een persoonlijke etiket, opsturen naar het HRCC;
 • in geval van doktersbezoek, een kopie van het medisch attest, voorzien van een persoonlijk etiket, opsturen naar het HRCC.
   

Langer dan 30 dagen afwezig na arbeidsongeval?

Ben je langer dan 30 kalenderdagen afwezig ten gevolge het arbeidsongeval? Dan krijg je thuis een uitnodiging van de controlegeneesheer toegezonden.
Je mag echter niet nalaten Medconsult te blijven verwittigen van elke verlenging of herval.
Kan je zelf je onmiddellijke chef (lokaal), het HRCC of het groene nummer van Medconsult niet contacteren, dan kunnen derden (familieleden, hospitaal) dit voor jou doen.