ARAB-vergoeding

ARAB-vergoeding

De statutaire personeelsleden, de baremiek contractuele personeelsleden en de hulppostmannen komen in aanmerking voor de ARAB-vergoeding als ze:
  • ofwel behoren tot de functieklasse D3 en gedurende minstens drie uren per dag deelnemen aan de volgende activiteiten:
- uitreiking van geadresseerde en niet-geadresseerde briefwisseling;
- uitreiking van kranten en pakketten, betaling van pensioenen en aanvaarden van betalingen tijdens de ronde;
- collecte van briefwisseling in de brievenbussen en afhaling ten huize bij de klant;
  • ofwel de functie uitvoeren van chauffeur rijbewijs C/CE met een rijtijd van 4u37 en meer.
     

Hoeveel bedraagt de ARAB-vergoeding?

De ARAB-vergoeding wordt berekend op basis van:
  • de duur van de activiteiten die tijdens die dag aan het ARAB zijn onderworpen bij klassieke organisaties (= de organisaties waar alle uitreikers hun job aanvangen en eindigen in het kantoor):
            - 0,5 euro voor prestaties van 3 uur tot en met 3u47 (Small);
            - 0,75 euro voor prestaties van 3u48 tot en met 4u36 (Medium);
            - 1 euro voor prestaties vanaf 4u47 (Large);
  • de duur van de activiteiten die tijdens die dag aan het ARAB zijn onderworpen bij het Nieuw Distributie Model (NDM, de uitreikers die niet meer starten of eindigen in een kantoor maar op een bepaald punt én die gedurende hun dienst geen gebruik kunnen maken van bpost infrastructuur om te rusten, om te eten, voor sanitair, …):
            - 2,25 euro voor prestaties van 5u24 tot en met 7 uur;
            - 3,5 euro voor prestaties vanaf 7u01.
Deze vergoeding is niet gekoppeld aan de index, is niet onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing noch aan de sociale bijdragen en wordt maandelijks uitbetaald op het einde van de maand na de prestaties.
 

Cumulatie

De statutaire personeelseden en de baremiek contractuele personeelsleden ontvangen de ARAB-vergoeding 'Large' voor prestaties van 4u37 of meer bij cumulatie van meerdere ARAB-activiteiten tijdens dezelfde dag.
Ze kunnen tijdens dezelfde dag een ARAB-vergoeding en een bedrijfstoelage cumuleren, in welk geval de volgende cumulatieregels worden toegepast: