Vlaamse Luchthavencommissie

De Vlaamse Luchthavencommissie (VLC) is het platform voor structureel overleg en advies over het Vlaamse luchtvaart- en luchthavenbeleid. De VLC bekijkt het luchtvaart- en luchthavenbeleid in Vlaanderen vanuit een sociaaleconomische invalshoek die rekening houdt met:
  • de draagkracht van de omliggende regio;
  • de principes van een geïntegreerde benadering. 
ACV-Transcom heeft vertegenwoordigers in de VLC om de belangen en de stem van de werknemers uit onze luchtvaartsectoren te laten horen. Intern binnen het ACV worden de standpunten daarover afgestemd. 

Zika-zeevaart

Zika-luchtvaart