Vlaamse Havencommissie

De Vlaamse Havencommissie adviseert de Vlaamse regering over het Vlaamse havenbeleid. De VHC formuleert adviezen en aanbevelingen en voert studies uit, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de Vlaamse regering of het Vlaams Parlement. De algemene adviezen en aanbevelingen hebben betrekking op het uitwerken van algemene beleidsobjectieven voor de infrastructuur en exploitatie van de havens. De VHC kan algemene voorstellen doen over de concurrentievoorwaarden tussen havens (financiering, subsidiëring, samenwerkingsverbanden), over de bevordering van samenwerking tussen de havens en het beleid. De VHC kan ook aanbevelingen formuleren over hinterlandverbindingen en interregionaal en internationaal overleg over zeehavenbeleid. 
De VHC adviseert over projecten die in de havens worden gerealiseerd en waarvoor de Vlaamse Overheid subsidie verleent of (mede-)investeerder is. De minister is uitdrukkelijk gebonden om aan de VHC advies te vragen over de projecten met een totale investeringskost van ten minste 10 miljoen euro. Belangrijke voorbeelden van dergelijke investeringsprojecten zijn de Flanders Container Terminal (Zeebrugge), het Verrebroekdok (Antwerpen), het Kluizendok (Gent), de renovatie van de haven van Oostende, de Containerkade Noord en de Containerkade West (Antwerpen). Recent werden adviezen geformuleerd over de 2e sluis in de Waaslandhaven (Antwerpen), de renovatie van de kaaimuur van de CHZ-terminal (Zeebrugge) en de tweede LNG-steiger te Zeebrugge. 
De VHC heeft de laatste jaren ook een hele reeks adviezen en aanbevelingen gemaakt over meer algemene beleidsmatige onderwerpen, zoals Europese aangelegenheden (Havenrichtlijn, Europees havenbeleid), Strategische plannen, het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, havenbestuurlijke bevoegdheden, financiering van havens, Mobiliteitsplan Vlaanderen, enz. 
ACV-Transcom heeft vertegenwoordigers in de VHC om de belangen en de stem van de werknemers uit Maritieme Dienstverlening en Kust te laten horen. Intern binnen ACV-Transcom worden de standpunten daarover afgestemd en aan onze vertegenwoordigers meegegeven. De belangengroep Mobiliteit let o.a. specifiek op de aspecten van de toegankelijkheid en werking van de (lucht)havens. 

Zika-zeevaart

Zika-luchtvaart