Sectorcomité XVIII (Vlaamse overheid)

De collectieve arbeidsverhoudingen in de openbare sector worden geregeld via het syndicaal statuut van het overheidspersoneel dat is vastgelegd in de wet van 19 december 1974 en haar uitvoeringsbesluiten (1984). 
Het syndicaal statuut is het werkinstrument bij uitstek voor de syndicale actie in de openbare sector. Het kan enkel door de federale overheid worden gewijzigd. 
Het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest is bevoegd voor de departementen, de IVA’s, de publiekrechtelijke EVA’s, het secretariaatspersoneel van de strategische adviesraden, het personeel van de administratieve diensten van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, de VRT, het UZ Gent, De Watergroep (VMW), de KANTL en de Vlaamse administratieve rechtscolleges (uitgezonderd de bestuursrechters). 
Voor de Vlaamse Overheid (Vlaamse Gewest en Vlaamse Gemeenschap) werd het onderhandelingscomité opgericht, nl. het Sectorcomité VXIII waar ACV-Transcom samen met de collega’s van ACV Openbare Diensten aanwezig is. ACV-Transcom verdedigt daar de belangen van de leden en medewerkers die ressorteren onder het Sectorcomité VXII en opgevolgd worden door ACV-Transcom. 
Wens je meer informatie of wil je contact nemen met onze mandatarissen, contacteer dan ons secretariaat.

Zika-zeevaart

Zika-luchtvaart