Sectorcomité VI (Mobiliteit en Vervoer)

De collectieve arbeidsverhoudingen in de openbare sector worden geregeld via het syndicaal statuut van het overheidspersoneel dat is vastgelegd in de wet van 19 december 1974 en haar uitvoeringsbesluiten (1984). 
Het syndicaal statuut is het werkinstrument bij uitstek voor de syndicale actie in de openbare sector. Het kan enkel door de federale overheid worden gewijzigd. 
Voor de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer werd het onderhandelingscomité opgericht, nl. het Sectorcomité VI waar het ACV-Transcom 3 mandaten heeft. 
Wens je meer informatie of wil je contact nemen met onze mandatarissen, contacteer dan ons secretariaat.

Zika-zeevaart

Zika-luchtvaart