Paritaire comités

Ze zijn samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Ze zijn opgericht voor alle bedrijfstakken met de bedoeling om de ondernemingen met gelijkaardige activiteiten te groeperen en een regelgeving uit te werken die aangepast is aan de arbeidsvoorwaarden. 
Hun opdrachten zijn de volgende:
 • het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten;
 • het voorkomen of bijleggen van sociale conflicten;
 • het adviseren van de Regering, de Nationale Arbeidsraad of de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;
 • het uitvoeren van elke taak die hen door een wet is toevertrouwd. 
De paritaire subcomités zijn onderafdelingen van de paritaire comités opgericht voor een grondgebied of een specifieke activiteitensector. Zij kunnen autonoom zijn of niet. De collectieve overeenkomsten gesloten in de paritaire subcomités moeten niet worden goedgekeurd door het paritair comité. 
ACV-Transcom is met zijn sectoren actief binnen de belangengroep Mobiliteit heeft verantwoordelijkheden in de drie onderstaande autonome paritaire subcomités.

Paritair Subcomité grondafhandelingsdiensten (PSC 140.04)

Het paritair subcomité grondafhandelingsdiensten is bevoegd voor de ondernemingen voor grondafhandeling op luchthavens. ACV-Transcom vertegenwoordigt in de schoot van dit paritair subcomité de belangen van de werknemers. 
Onder grondafhandeling wordt begrepen platform-, passagiers-, bagage-, grondtransport- en vracht- en postafhandeling en bijstand aan bemanning. Onder luchthavens wordt begrepen elk bepaald grond- of wateroppervlak (met gebouwen, installaties en materiaal) in hoofdzaak bestemd om, geheel of gedeeltelijk, door derden te worden gebruikt voor de aankomst, het vertrek en de bewegingen van vliegtuigen op het oppervlak. 
Het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens is niet bevoegd voor de ondernemingen voor grondafhandeling op luchthavens die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en –handel, het Paritair Comité voor de schoonmaak, het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, het Paritair Comité voor het hotelbedrijf of het Paritair Comité voor de handelsluchtvaart, uitgezonderd de ondernemingen die luchthavens beheren. 
Voor meer informatie over sectorale afspraken en/of cao’s neem contact met ons secretariaat.

Paritair Subcomité luchtvaartmaatschappijen (PSC 315.02)

Het paritair subcomité voor de handelsluchtvaart is bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, te weten voor de handelsluchtvaart. 
Maken deel uit van de handelsluchtvaart: de luchtvaartmaatschappijen en de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit gericht is op de handelsluchtvaart en voor zover een luchtvaartmaatschappij in deze ondernemingen een meerderheidsparticipatie heeft. 
Verder zetelt ACV-Transcom samen met andere ACV-centrales in het paritair comité voor de handsluchtvaart (PC 315). Het paritair comité voor de handelsluchtvaart is bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, voor de handelsluchtvaart. 
Maken deel uit van de handelsluchtvaart: de luchtvaartmaatschappijen en de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit gericht is op de handelsluchtvaart en voor zover een luchtvaartmaatschappij in deze ondernemingen een meerderheidsparticipatie heeft, alsmede de ondernemingen die een van de volgende activiteiten uitoefenen: 
 1. herstelling, technische bijstand, technisch onderhoud of revisie van luchtvaartuigen indien de activiteit hoofdzakelijk wordt uitgevoerd voor rekening van luchtvaartmaatschappijen; 
 2. herstelling of revisie van componenten of motoren van luchtvaartuigen indien de activiteit hoofdzakelijk wordt uitgevoerd voor rekening van luchtvaartmaatschappijen; 
 3. opleiding voor onderhoud, herstelling, revisie, besturing of dienstverlening aan boord van luchtvaartuigen volgens de internationale luchtvaartvoorschriften en binnen de vooropgestelde kwaliteitsnormen. 
 4. ondernemingen die luchthavens beheren, uitgezonderd de activiteit voor de grondafhandeling, ongeacht of de grondafhandeling al dan niet de hoofdactiviteit is van de onderneming. 
Onder luchthavens wordt begrepen: elk bepaald grond- of wateroppervlak (met gebouwen, installaties en materiaal) in hoofdzaak bestemd om, geheel of gedeeltelijk, door derden te worden gebruikt voor de aankomst, het vertrek en de bewegingen van vliegtuigen op het oppervlak. 
Voor meer informatie over sectorale afspraken en/of cao’s neem contact met ons secretariaat.

Paritair Subcomité luchthavenuitbating (PS 315.03)

Het paritair subcomité voor de luchthavenuitbating of luchthavenbeheer is bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, te weten de ondernemingen die luchthavens beheren, uitgezonderd de activiteit voor de grondafhandeling, ongeacht of de grondafhandeling al dan niet de hoofdactiviteit is van de onderneming. 
Onder luchthavens wordt begrepen: elk bepaald grond- of wateroppervlak (met gebouwen, installaties en materiaal) in hoofdzaak bestemd om, geheel of gedeeltelijk, door derden te worden gebruikt voor de aankomst, het vertrek en de bewegingen van vliegtuigen op het oppervlak. 
Verder zetelt ACV-Transcom samen met andere ACV-centrales in het paritair comité voor de handsluchtvaart (PC 315). Het paritair comité voor de handelsluchtvaart is bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, voor de handelsluchtvaart. 
Maken deel uit van de handelsluchtvaart: de luchtvaartmaatschappijen en de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit gericht is op de handelsluchtvaart en voor zover een luchtvaartmaatschappij in deze ondernemingen een meerderheidsparticipatie heeft, alsmede de ondernemingen die een van de volgende activiteiten uitoefenen:
 1. herstelling, technische bijstand, technisch onderhoud of revisie van luchtvaartuigen indien de activiteit hoofdzakelijk wordt uitgevoerd voor rekening van luchtvaartmaatschappijen;
 2. herstelling of revisie van componenten of motoren van luchtvaartuigen indien de activiteit hoofdzakelijk wordt uitgevoerd voor rekening van luchtvaartmaatschappijen;
 3. opleiding voor onderhoud, herstelling, revisie, besturing of dienstverlening aan boord van luchtvaartuigen volgens de internationale luchtvaartvoorschriften en binnen de vooropgestelde kwaliteitsnormen.
 4. ondernemingen die luchthavens beheren, uitgezonderd de activiteit voor de grondafhandeling, ongeacht of de grondafhandeling al dan niet de hoofdactiviteit is van de onderneming. 
Onder luchthavens wordt begrepen elk bepaald grond- of wateroppervlak (met gebouwen, installaties en materiaal) in hoofdzaak bestemd om, geheel of gedeeltelijk, door derden te worden gebruikt voor de aankomst, het vertrek en de bewegingen van vliegtuigen op het oppervlak. 
Voor meer informatie over sectorale afspraken en/of cao’s neem contact met ons secretariaat.

Zika-zeevaart

Zika-luchtvaart