Mobiliteitsraad (MORA)

De Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. De MORA adviseert de Vlaamse Regering en Vlaams Parlement over de hoofdlijnen van het mobiliteitsbeleid, de voorontwerpen van decreet en strategische besluiten. Om de vijf jaar maakt de MORA een mobiliteitsrapport op met een analyse van de mobiliteitsproblematiek op middenlange termijn. 
ACV-Transcom heeft vertegenwoordigers in de Mobiliteitsraad om de belangen en de stem van de werknemers uit onze sectoren te laten horen. Intern binnen ACV-Transcom worden de standpunten daarover afgestemd en aan onze vertegenwoordigers meegegeven. De belangengroep Mobiliteit let o.a. specifiek op de aspecten van de toegankelijkheid en werking van de (lucht)havens en het beheer van de kustlijn. 

Zika-zeevaart

Zika-luchtvaart