Acties Belgocontrol worden verdergezet

bagageband
Sedert enkele weken rommelt het weer binnen de dienst afzonderlijk beheer Loodswezen (DAB Loodswezen), een onderdeel van het Agentschap Maritieme Dienst en Kust (MDK). De laatste dagen wakkerde de onrust verder aan en komen we weer terecht in een Enkel door het laten terugkeren van de rede en rust kunnen we de Gordiaanse knoop in de maak ontwarren. Niemand zal beter worden van een totale impasse. Noch de havens, noch onze havenarbeiders, noch de overheid, noch de scheepsbemanningen, noch de medewerkers bij de andere afdelingen en DAB’s, noch de kust-, rivier-, zee- en kanaalloodsen. 
 
In mei 2017 werd er een groot uitvoeringakkoord goedgekeurd tussen de sociale partners van MDK. Dit – onder meer – door de zware acties van maart 2016. Dit akkoord is er finaal gekomen door het onderhandelen aan de tafel en door te luisteren naar elkaar om een consensus te vinden. ACV-Transcom zal – net zoals toen - niet meegaan in een opbodverhaal, maar zal – zoals steeds – de belangen van alle medewerkers en haar leden vooropstellen. Hiervoor is echter op dit moment meer sereniteit nodig binnen het geheel van MDK. We roepen alle partners dan ook op om te komen tot een meer serene omgeving.
 
De plannen die de Vlaamse Regering op tafel heeft gelegd voor de hervormingen van het ambtenarenstatuut voor de volledige Vlaamse Overheid, zijn voor iedereen onaanvaardbaar. Door deze plannen zijn ook alle medewerkers binnen het Vlaamse Agentschap MDK, de afdeling Kust, Scheepvaartbegeleiding, de DAB Loodswezen en de DAB Vloot geraakt. ACV-Transcom schrijft zich dan ook volledig in, in het afgesproken actieplan tussen de vakbonden op het Vlaamse niveau. Zo zijn op dit ogenblik voor de Vlaamse ambtenaren informatievergaderingen lopende. Verder werd reeds een petitie gelanceerd en de campagne “Vlaanderen verdient beter”. Wij hopen dat minister Homans alsnog tot andere inzichten komt. 
 
De pleidooien tot privatiseren van deze cruciale diensten of minimale dienstverlening invoeren, daar stelt ACV-Transcom een duidelijk NJET tegenover. Privatiseren biedt geen oplossingen en zal zeker geen garanties bieden naar continuïteit. We hebben daar voorbeelden genoeg van in het buitenland of andere sectoren. Trouwens de sleutels van onze economische motoren in handen geven van privébedrijven zou nefast zijn voor onze economie die dan volledig in handen van de markt komt en niet meer beheersbaar zal zijn door onze overheden. Ons land zal daar niet wel bij varen.
 
Een minimale dienstverlening is een zwaktebod. Toegeven dat je niet gelooft in sociaal overleg. Partijen die dit vooropstellen, geloven niet in een overlegmodel en wensen enkel dingen op te leggen en in het beste geval te luisteren naar verzuchtingen van anderen om daarna toch hun zin door te drijven. Om nog maar te zwijgen over de fundamentele rechten die iedere mens als werknemer heeft, die hiermee worden geschonden. Democratisch is anders…
 
Overleg zo lang als kan, actie als het moet!

Zika-zeevaart

Zika-luchtvaart