Vloot

Vloot is een rederij gespecialiseerd in overheidsvaartuigen en staat mee in voor een vlot en veilig scheepvaartverkeer. Ze richt zich voornamelijk op de publieke sector, maar het komt voor dat de private sector ook wenst gebruik te maken van de specifieke kennis van de DAB Vloot. 
De DAB Vloot stelt meer dan 500 collega's te werk op vijf verschillende locaties: Oostende, Nieuwpoort, Antwerpen, Gent en Vlissingen. 
De DAB Vloot zet bemande en bedrijfsklare vaartuigen in voor de kustwachtpartners, het maritiem onderwijs, het zeewetenschappelijk onderzoek en veerdiensten. Hiervoor beschikt de DAB Vloot over meer dan 40 vaartuigen die ingezet worden langs de kust tot in Vlissingen, in het Scheldegebied en op het kanaal Gent-Terneuzen. 
De Dienst Autonoom Beheer (DAB) Vloot is een onderdeel van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) dat behoort tot het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). 

Zika-zeevaart

Zika-luchtvaart