Sociaal overleg

Het sociaal overleg binnen het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust verloopt op verschillende niveau’s. Gezien de diversiteit van de jobs binnen het agentschap is dat geen sinecure. 
Zo is ACV-Transcom aanwezig op elk van de overlegcomités (de zogenaamde SEOC’s) die bestaan op niveau van elk van de onderdelen van het agentschap: Kust, Loodswezen, Scheepvaartbegeleiding en Vloot. Daar worden problemen besproken en opgelost op niveau van de entiteit. Voor problemen die de entiteiten overstijgen of betrekking hebben op 2 of meerdere entiteiten is er een overlegcomité (EOC of entiteitsoverleg). 
Het personeel tewerkgesteld in het agentschap is ook deel van de Vlaamse overheid en is dus ook onderhevig aan het Vlaams Personeelsstatuut. Vanuit deze positie is ACV-Transcom dan ook vertegenwoordigd op niveau van het Sectorcomité Vlaamse Overheid.

Zika-zeevaart

Zika-luchtvaart