Loodswezen

Het loodswezen zorgt voor het veilig en vlot loodsen en beloodsen van de scheepvaart van en naar de Vlaamse havens. 
Dit omvat:
  • Het eigenlijke loodsen (LAB)
  • Het loodsen op afstand (LOA)
  • Het verstrekken van nautische expertise en adviezen. 
De Dienst Autonoom Beheer (DAB) Loodswezen is een onderdeel van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) dat behoort tot het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). 
Meer info vind je op de website van het Loodswezen

Zika-zeevaart

Zika-luchtvaart