Syndicale premie

De syndicale premie vanaf het refertejaar 2014 bedraagt 135 euro. Hiervoor moet je een jaar lid zijn bij het ACV en tewerkgesteld in de sector. Minimaal moet je lidmaatschapsbijdrage ook voor de periode van het refertejaar 160 euro bedragen. 
De syndicale premie van 2009 tot 2013 bedroeg 120 euro (met een minimale lidmaatschapsbijdrage van 150 euro voor het betrokken jaar). Bij verlies van je kaart, neem je best contact op met ons secretariaat.

Zika-zeevaart

Zika-luchtvaart