Premies en vergoedingen

Voor werknemers van luchtvaartmaatschappijen zijn er verschillende premies en vergoedingen. Hieronder geven we een overzicht.

Adoptie- en geboortepremie

De adoptie- of geboortepremie bedraagt 125 euro. 
Om de geboortepremie te krijgen, moet je samen met het aanvraagdocument een uittreksel uit de geboorteakte, afgeleverd door het gemeentebestuur, afgeven.
Voor een adoptiepremie moet je een kopie van het vonnis (indien nodig vertaald naar het Nederlands, Frans of Engels) alsook een formulier samenstelling van gezin, afgeleverd door het gemeentebestuur, bij de aanvraag te voegen. 
Om recht te hebben op deze vergoeding moet de werknemer op de dag van de gebeurtenis minstens 1 jaar (binnen een periode van twee jaar) anciënniteit hebben en dit in één of meerdere bedrijven die vallen onder PC 315.02 (sector luchtvaart). 
Vanaf 01/01/2007 worden er fiscale fiches opgemaakt voor alle vergoedingen, behalve de geboortepremies. 
Voor meer informatie en/of het aanvraagdocument, contacteer ons secretariaat.

Huwelijkspremie/Premie wettelijk samenwonen

De huwelijkspremie bedraagt 250 euro.
Bij het aanvraagformulier voeg je een uittreksel uit de huwelijksakte, afgeleverd door het gemeentebestuur. 
Om recht te hebben op deze vergoeding moet de werknemer op de dag van de gebeurtenis minstens 1 jaar (binnen een periode van twee jaar) anciënniteit hebben en dit in één of meerdere bedrijven die vallen onder PC 315.02 (sector luchtvaart). 
Vanaf 01/01/2007 worden er fiscale fiches opgemaakt voor alle vergoedingen behalve de geboortepremies. 
Voor meer informatie en/of het aanvraagdocument, contacteer ons secretariaat.

Vergoeding bij een overlijden

De vergoeding bij een overlijden bedraagt 1000 euro.
Bij het aanvraagformulier voeg je:
  • een uittreksel uit de overlijdensakte, afgeleverd door het gemeentebestuur
  • de factuur van de begrafeniskosten. 
Vermeld bij de aanvraag bovendien of het de echtgen(o)ot(e) van het personeelslid of het personeelslid zelf betreft. 
Om recht te hebben op deze vergoeding moet de werknemer op de dag van de gebeurtenis minstens 1 jaar (binnen een periode van twee jaar) anciënniteit hebben en dit in één of meerdere bedrijven die vallen onder PC 315.02 (sector luchtvaart). 
Vanaf 01/01/2007 worden er fiscale fiches opgemaakt voor alle vergoedingen behalve de geboortepremies. 
Voor meer informatie en/of het aanvraagdocument, contacteer ons secretariaat.

Langdurige afwezigheid door ziekte

Dit is een vergoeding voorzien in geval van langdurige afwezigheid wegens ziekte of ongeval ander dan een werkongeval. Het zwangerschapsverlof wordt niet in aanmerking genomen. 
Voeg bij de aanvraag een medisch getuigschrift en een attest van het ziekenfonds met de betaalde bedragen en de betreffende periode. 
De vergoeding bedraagt 15,60 euro per dag pro rata temporis naar gelang uw arbeidsregime (maandag t/m vrijdag exclusief feestdagen) vanaf de 61ste dag, met een maximum van 24 maanden. 
Om recht te hebben op deze vergoeding moet de werknemer op de dag van de gebeurtenis minstens 1 jaar (binnen een periode van twee jaar) anciënniteit hebben en dit in één of meerdere bedrijven die vallen onder PC 315.02 (sector luchtvaart). 
Vanaf 01/01/2007 worden er fiscale fiches opgemaakt voor alle vergoedingen behalve de geboortepremies. 
Voor meer informatie en/of het aanvraagdocument, contacteer ons secretariaat.

Zika-zeevaart

Zika-luchtvaart