Luchtvaartmaatschappijen

Personeelsleden van luchtvaartmaatschappijen vinden hier sectorspecifieke informatie terug over hun Syndicale premie, Premies en vergoedingen (zoals geboortepremie, huwelijkspremie, vergoeding bij overlijden of langdurige afwezigheid) en internationale samenwerking. 

Premies en vergoedingen

Voor werknemers van luchtvaartmaatschappijen zijn er verschillende premies en vergoedingen. Hieronder geven we een overzicht. Voor meer informatie en/of de nodige aanvraagdocumenten, contacteer ons secretariaat. (Sinds 01/01/2007 worden er fiscale fiches opgemaakt voor alle vergoedingen behalve de geboortepremies)

Huwelijkspremie

De huwelijkspremie bedraagt 250 euro.
Bij het aanvraagformulier voeg je een uittreksel uit de huwelijksakte, afgeleverd door het gemeentebestuur. Om recht te hebben op deze vergoeding moet de werknemer op de dag van de gebeurtenis minstens 1 jaar (binnen een periode van twee jaar) anciënniteit hebben en dit in één of meerdere bedrijven die vallen onder PC 315.02 (sector luchtvaart). 

Adoptie- of geboortepremie

De adoptie- of geboortepremie bedraagt 125 euro. 
Bij het aanvraagformulier voeg je: 
  • Voor de geboortepremie: een uittreksel uit de geboorteakte, afgeleverd door het gemeentebestuur, afgeven. 
  • Voor een adoptiepremie: een kopie van het vonnis (indien nodig vertaald naar het Nederlands, Frans of Engels) alsook een formulier samenstelling van gezin, afgeleverd door het gemeentebestuur. 
Om recht te hebben op deze vergoeding moet de werknemer op de dag van de gebeurtenis minstens 1 jaar (binnen een periode van twee jaar) anciënniteit hebben en dit in één of meerdere bedrijven die vallen onder PC 315.02 (sector luchtvaart). 

Vergoeding bij overlijden

De vergoeding bij een overlijden bedraagt 1.000,00 euro.
Bij het aanvraagformulier voeg je:
  • een uittreksel uit de overlijdensakte, afgeleverd door het gemeentebestuur
  • de factuur van de begrafeniskosten. 
Vermeld bij de aanvraag bovendien of het de echtgen(o)ot(e) van het personeelslid of het personeelslid zelf betreft. 

Langdurige afwezigheid door ziekte

Om recht te hebben op deze vergoeding moet de werknemer op de dag van de gebeurtenis minstens 1 jaar (binnen een periode van twee jaar) anciënniteit hebben en dit in één of meerdere bedrijven die vallen onder PC 315.02 (sector luchtvaart). 
Dit is een vergoeding voorzien in geval van langdurige afwezigheid wegens ziekte of ongeval ander dan een werkongeval. Het zwangerschapsverlof wordt niet in aanmerking genomen. 
Voeg bij de aanvraag een medisch getuigschrift en een attest van het ziekenfonds met de betaalde bedragen en de betreffende periode. 
De vergoeding bedraagt 15,60 euro per dag pro rata temporis naar gelang uw arbeidsregime (maandag t/m vrijdag exclusief feestdagen) vanaf de 61ste dag, met een maximum van 24 maanden. 
Om recht te hebben op deze vergoeding moet de werknemer op de dag van de gebeurtenis minstens 1 jaar (binnen een periode van twee jaar) anciënniteithebben en dit in één of meerdere bedrijven die vallen onder PC 315.02 (sector luchtvaart). 

Syndicale premie

De syndicale premie vanaf het refertejaar 2014 bedraagt 135 euro. Hiervoor moet je een jaar lid zijn bij het ACV en tewerkgesteld in de sector. Minimaal moet je lidmaatschapsbijdrage ook voor de periode van het refertejaar 160 euro bedragen. 
De syndicale premie van 2009 tot 2013 bedroeg 120 euro (met een minimale lidmaatschapsbijdrage van 150 euro voor het betrokken jaar). Bij verlies van je kaart, neem je best contact op met ons secretariaat.

Internationaal

ACV-Transcom internationaal actief op verschillende vlakken. Zo zijn we lid van de specifieke comités bij ITF en ETF voor cabinepersoneel en piloten die ressorteren onder het comité voor burgerluchtvaart. 
Verder heeft ACV-Transcom goede structurele contacten met beroepsorganisaties voor piloten en cabinepersoneel, vakbonden die ook cabine, piloten en grondpersoneel vertegenwoordigen. 
Meer info vind je op de website van ITF, op de website van ETF en op de website van European Cockpit Association

Zika-zeevaart

Zika-luchtvaart