Luchthavenuitbating

Syndicale premie

De regeling voor syndicale premie is bij elke luchthaven verschillend. Daarom vind je hieronder een opsplitsing per luchthaven.

Brussels Airport

Volgende syndicale premies worden uitbetaald voor het jaar 2014 mits het voldoen van de vereiste minimale ledenbijdrage: 
ReferentiejaarMinimumbijdragen (jaarbasis in euro)
2013148,52111,4274,2837,14
2014151,49113,6275,7537,87
Geeft recht op:
Volle premie
90 euro
3/4de premie
67,50 euro
1/2de premie
45 euro
1/4de premie
22,5 euro

Brussels South Charleroi Airport

De syndicale premie bedraagt maximaal 135 euro voor het refertejaar 2014. Afhankelijk van je tewerkstellingspercentage en aantal maanden tewerkgesteld in het refertejaar, daalt de premie. 
In het begin van het jaar (februari-maart) ontvang je via het sociaal fonds het formulier om je syndicale premie aan te vragen. Hierop staat het maximale bedrag aangegeven waarop je aanspraak kan maken. Je dient voor het betrokken jaar ook aangesloten te zijn bij ACV-Transcom en in orde te zijn met je bijdragen. 
Breng dit document gehandtekend binnen via de syndicale afgevaardigden van ACV-Transcom, via de lokale ACV-secretariaten of via de post (ACV-Transcom Mobiliteit, Galerij Agora, Grasmarkt 105/40, 1000 Brussel).

Internationale luchthaven Oostende Brugge

Er is een syndicale premie voor de statutaire personeelsleden. Zij ontvangen hiervoor een formulier syndicale premie. Breng dit document gehandtekend binnen via de syndicale afgevaardigden van ACV-Transcom, via de lokale ACV-secretariaten of via de post (ACV-Transcom Mobiliteit, Galerij Agora, Grasmarkt 105/40, 1000 Brussel).
De syndicale premie voor de statutaire personeelsleden volgt deze van de openbare sector en bedraagt maximaal 90 euro. 
Voor de contractuele personeelsleden is een bedrijfscao afgesloten die voorziet in een syndicale premie van maximaal 90 euro die volgens onderstaande modaliteiten wordt toegekend:
Minimumbijdragen (jaarbasis in euro)Geeft recht op:
151,4990 euro (volle premie)
113,6267,50 euro (3/4de premie)
75,7545 euro (1/2de premie)
37,8722,5 euro (1/4de premie)

De verdere modaliteiten (formulier e.d.) moeten nog uitgewerkt worden. Breng dit document gehandtekend binnen via de syndicale afgevaardigden van ACV-Transcom, via de lokale ACV-secretariaten of via post (ACV-Transcom Mobiliteit, Galerij Agora, Grasmarkt 105/40, 1000 Brussel).

Internationale luchthaven Antwerpen-Deurne

Er is een syndicale premie voor de statutaire personeelsleden. Zij ontvangen hiervoor een formulier syndicale premie. Breng dit document gehandtekend binnen via de syndicale afgevaardigden van ACV-Transcom, via de lokale ACV-secretariaten of via de post (ACV-Transcom Mobiliteit, Galerij Agora, Grasmarkt 105/40, 1000 Brussel).
De syndicale premie voor de statutaire personeelsleden volgt deze van de openbare sector en bedraagt maximaal 90 euro. 
Voor de contractuele personeelsleden is een bedrijfscao afgesloten die voorziet in een syndicale premie van maximaal 90 euro die volgens onderstaande modaliteiten wordt toegekend:
Minimumbijdragen (jaarbasis in euro)Geeft recht op:
151,4990 euro (volle premie)
113,6267,50 euro (3/4de premie)
75,7545 euro (1/2de premie)
37,8722,5 euro (1/4de premie)

De verdere modaliteiten (formulier e.d.) moeten nog uitgewerkt worden. Breng dit document gehandtekend binnen via de syndicale afgevaardigden van ACV-Transcom, via de lokale ACV-secretariaten of via post (ACV-Transcom Mobiliteit, Galerij Agora, Grasmarkt 105/40, 1000 Brussel).

Liège Airport

Bij gebrek aan een sectorale overeenkomst of een bedrijfsakkoord over de syndicale premie kan hier geen informatie gegeven worden voor Liège Airport.

Zika-zeevaart

Zika-luchtvaart