Syndicale premie

De syndicale premie bedraagt maximaal 135 euro voor het refertejaar 2014. Afhankelijk van je tewerkstellingspercentage en aantal maanden tewerkgesteld in het refertejaar, daalt de premie. 
In het begin van het jaar (februari-maart) ontvang je via het sociaal fonds het formulier om je syndicale premie aan te vragen. Hierop staat het maximale bedrag aangegeven waarop je aanspraak kan maken. Je dient voor het betrokken jaar ook lid te zijn van ACV-Transcom en in orde te zijn met je bijdragen. 
Breng dit document gehandtekend binnen via de syndicale afgevaardigden van ACV-Transcom, via de lokale ACV-secretariaten of via de post (ACV-Transcom Mobiliteit, Galerij Agora, Grasmarkt 105/40, 1000 Brussel).

Zika-zeevaart

Zika-luchtvaart