Internationaal

ACV-Transcom is internationaal op verschillende vlakken actief. Zo zijn we lid van de specifieke comités bij ITF en ETF voor personeel die ressorteren onder het comité voor burgerluchtvaart (CAS = Civil Aviation Section). Dit is het zogenaamde ground staff committee, waar we al jarenlang een factor van belang zijn en wegen op de richting die wordt gekozen. 
Verder heeft ACV-Transcom goede structurele contacten met vakbonden die ook ground staff vertegenwoordigen. 
Meer info vind je op de website van ITF en de website van ETF

Zika-zeevaart

Zika-luchtvaart