Grondafhandelingsdiensten

Werknemers uit de grondafhandeling vinden hier informatie terug over syndicale premie, andere premies en voordelen en internationale samenwerking.

Premies en vergoedingen

  • Toekenning van een aanvullende vergoeding door het Sociaal Fonds van 5,89 euro bruto per dag, in geval van tijdelijke economische werkloosheid. Beperkt tot 21 prestatiedagen per jaar.
  • Toekenning van de bruto bedrijfstoeslag aan de werkgever in het kader van het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT) door het Sociaal Fonds.

Syndicale premie

De syndicale premie bedraagt maximaal 135 euro voor het refertejaar 2014. Afhankelijk van je tewerkstellingspercentage en aantal maanden tewerkgesteld in het refertejaar, daalt de premie. 
In het begin van het jaar (februari-maart) ontvang je via het sociaal fonds het formulier om je syndicale premie aan te vragen. Hierop staat het maximale bedrag aangegeven waarop je aanspraak kan maken. Je dient voor het betrokken jaar ook lid te zijn van ACV-Transcom en in orde te zijn met je bijdragen. 
Breng dit document gehandtekend binnen via de syndicale afgevaardigden van ACV-Transcom, via de lokale ACV-secretariaten of via de post (ACV-Transcom Mobiliteit, Galerij Agora, Grasmarkt 105/40, 1000 Brussel).

Internationaal

ACV-Transcom is internationaal op verschillende vlakken actief. Zo zijn we lid van de specifieke comités bij ITF en ETF voor personeel die ressorteren onder het comité voor burgerluchtvaart (CAS = Civil Aviation Section). Dit is het zogenaamde ground staff committee, waar we al jarenlang een factor van belang zijn en wegen op de richting die wordt gekozen. 
Verder heeft ACV-Transcom goede structurele contacten met vakbonden die ook ground staff vertegenwoordigen. 
Meer info vind je op de website van ITF en de website van ETF

Zika-zeevaart

Zika-luchtvaart