FOD Mobiliteit en Vervoer

De FOD Mobiliteit en Vervoer is onderverdeeld in meerdere directoraten: 
Directoraat-generaal Wegvervoer:
 • Rijbewijzen
 • Inschrijven van voertuigen (DIV)
 • Homologatie van voertuigen en onderdelen
 • Vervoer van goederen en personen (vergunningen toegang tot het beroep van goederentransportbedrijf of personenvervoer en de controle over de toepassing van de regelgeving inzake) 
Directoraat-generaal Luchtvaart:
 • Vergunningen
 • Luchtvaartuigen
 • Luchthavens en terreinen
 • Commerciële exploitatie
 • Beveiliging
Directoraat-generaal Scheepvaart:
 • Pleziervaart
 • Binnenvaart
 • Visserij
 • Koopvaardij
 • Europees maritiem beleid 
Directoraat-generaal Spoorvervoer en Interoperabilliteit:
 • Reizigers
 • Professionals
 • Spoorwegoverheden
 • Beheerscontracten

FCSOD

ACV-Transcom is een van de beroepscentrales van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) en maakt deel uit van de Federatie van de Christelijke Syndicaten van de Openbare Diensten (FCSOD). 
De binding met het ACV is enorm belangrijk. Het is immers een illusie te denken dat een beroepscentrale in haar eentje de sectoroverschrijdende problemen de baas kan. Als onderdeel van de grootste vakbond van België, kunnen we onze vertegenwoordiging opeisen in diverse organen. Een lid van ACV-Transcom is dus ook automatisch lid van het ACV. Dat heeft tot gevolg dat onze leden ook een beroep kunnen doen op de dienstencentra van het ACV. Gelet op het specifieke karakter van de wetgeving in onze sectoren zal dit meestal het geval zijn bij problemen rond werkloosheid en bij de uitbetaling van een stakingsvergoeding. 
ACV-Transcom, deel van FCSOD 
Samen met de andere centrales van de Openbare Diensten vormt ACV-Transcom de FCSOD. Op die manier zijn wij representatief voor de openbare sector en kan de overheid niet aan ons voorbij als zij beslissingen wil nemen. De inkapseling in de FCSOD is belangrijk omwille van de pensioenwetgeving en de intersectorale cao’s, maar ook is deze samenwerking essentieel voor het optimaal verdedigen van de belangen van onze leden bij de FOD Mobiliteit en Vervoer, de Vlaamse overheid en Belgocontrol.

Premies en vergoedingen

Werknemers van de FOD Mobiliteit en Vervoer maken aanspraak op een aantal voordelen aangeboden door de Sociale Dienst: 
 • Sport- en vakantiekampen tijdens de zomervakantie
 • Kinderopvang
 • Voordeeltarief voor de aankoop van tickets voor pretparken
 • Tussenkomst bij geneeskundige zorgen (curatief) en prothesen (uitgezonderd tandprothesen), glazen en brilmonturen
 • Terugbetaling van preventieve geneeskunde
 • Hospitalisatieverzekering
 • Sinterklaasgeschenk (ter waarde van 30 euro per kind)
 • Sinterklaasfeest
 • Sociale lening voor noodzakelijke aankopen met een bedrag tot 4000 euro
 • Voorschotten op wedde of pensioen 
Contact: Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel (02/277 31 11, info@mobilit.fgov.be)

Syndicale premie

Ben je lid van de vakbond? Dan heb je recht op een syndicale premie. 
Deze premie bedraagt 90 euro per jaar voor een voltijdse werknemer met een voltijdse syndicale bijdrage. Bij verminderde prestaties ontvang je de premie pro rata jouw tewerkstelling. 
De aanvraagformulieren worden verspreid vanaf maart. Dit document breng je voor 30 juni gehandtekend binnen via jouw militanten van ACV-Transcom, via de lokale ACV-secretariaten of per brief (steeds gericht aan ACV-Transcom Mobiliteit, Galerij Agora, Grasmarkt 105/40, 1000 Brussel). 

Zika-zeevaart

Zika-luchtvaart