FCSOD

FCSOD

ACV-Transcom is een van de beroepscentrales van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) en maakt deel uit van de Federatie van de Christelijke Syndicaten van de Openbare Diensten (FCSOD). 
De binding met het ACV is enorm belangrijk. Het is immers een illusie te denken dat een beroepscentrale in haar eentje de sectoroverschrijdende problemen de baas kan. Als onderdeel van de grootste vakbond van België, kunnen we onze vertegenwoordiging opeisen in diverse organen. Een lid van ACV-Transcom is dus ook automatisch lid van het ACV. Dat heeft tot gevolg dat onze leden ook een beroep kunnen doen op de dienstencentra van het ACV. Gelet op het specifieke karakter van de wetgeving in onze sectoren zal dit meestal het geval zijn bij problemen rond werkloosheid en bij de uitbetaling van een stakingsvergoeding. 
ACV-Transcom, deel van FCSOD 
Samen met de andere centrales van de Openbare Diensten vormt ACV-Transcom de FCSOD. Op die manier zijn wij representatief voor de openbare sector en kan de overheid niet aan ons voorbij als zij beslissingen wil nemen. De inkapseling in de FCSOD is belangrijk omwille van de pensioenwetgeving en de intersectorale cao’s, maar ook is deze samenwerking essentieel voor het optimaal verdedigen van de belangen van onze leden bij de FOD Mobiliteit en Vervoer, de Vlaamse overheid en Belgocontrol.

Zika-zeevaart

Zika-luchtvaart