Zeevisserij

Pakhuizen

Hieronder vind je informatie over werknemers in de pakhuizen. 

Indexaanpassing lonen

Op 1 april en op 1 oktober worden lonen aan de index aangepast.

Syndicale premie 

Het attest voor syndicale premie wordt automatisch opgestuurd of wordt door de Syndicale delegaie voor jou in orde gebracht
Als je het thuis krijgt opgestuurd, laat het dan door de werkgever invullen en bezor het aan je ACV-dienstencentrum of aan ACV-Transcom Zeebrugge.
De uitbetaling gebeurt vanaf de tweede week van juli.

Sociale premie

Het attest voor sociale premie wordt automatisch opgestuurd of door de syndicale delegatie voor jou in orde gebracht.
Krijg je het thuis opgestuurd, laat het dan door de werkgever invullen en bezorg het nadien aan je ACV-dienstencentrum of ACV-Transcom Zeebrugge
De uitbetaling gebeurt vanaf de tweede week van juli.

Wil je meer info over loon en arbeidsvoorwaarden? Of heb je een klacht? Dan kan je terecht bij:

Vislossers en vissorteerders

Erkende vislossers en vissorteerders werken in de vismijnen van Zeebrugge, Oostende en Nieuwpoort en worden erkend door het Nationaal Paritair Comité Zeevisserij.
Je administratief dossier wordt opgemaakt in het ACV Dienstencentrum.

Syndicale premie

Het attest voor syndicale premie wordt opgestuurd naar de werknemer. Je laat het attest invullen door de werkgever en bezorgt het dan aan het ACV-dienstencentrum of aan ACV-Transcom Zeebrugge.
De uitbetaling gebeurt vanaf de tweede week van juli.

Sociale premie

Het attest voor sociale premie wordt opgestuurd naar de werknemer. Je laat het attest invullen door de werkgever en bezorgt het dan aan het ACV-dienstencentrum of aan ACV-Transcom Zeebrugge.
De uitbetaling gebeurt vanaf december.
Wil je meer informatie over loon en arbeidsvoorwaarden? Of heb je klachten? Dan kan je terecht bij:

Vissers

Vissers worden erkend in het Nationaal Paritair Comité Zeevisserij. De evaluatie gebeurt na de referteperiode (1 april -31 maart) op basis van aantal gevaren dagen of gelijkgestelde dagen (min. 100 dagen). De erkenning wordt dan automatisch verlengd.
Elke nieuwe visser moet zijn aanvraag tot erkenning indienen in zijn plaatselijk ACV Dienstencentrum om in aanmerking te kunnen komen van alle voordelen vanuit de sector.
Voor informatie over werkloosheidsdossier kan je terecht bij je plaatselijk ACV Dienstencentrum.

Sociale premie

De uitbetaling van de sociale premie gebeurt vanaf februari.


Previs/vissersfonds

Deze organisatie staat in voor de veiligheid en het preventiebeleid in de visserijsector. Previs werd opgericht in de schoot van het Zeevissersfonds beheerd door de sociale partners.

Global Seafarer juli 2017

Zika-zeevaart