Vissers

Vissers

Vissers worden erkend in het Nationaal Paritair Comité Zeevisserij. De evaluatie gebeurt na de referteperiode (1 april -31 maart) op basis van aantal gevaren dagen of gelijkgestelde dagen (min. 100 dagen). De erkenning wordt dan automatisch verlengd.
Elke nieuwe visser moet zijn aanvraag tot erkenning indienen in zijn plaatselijk ACV Dienstencentrum om in aanmerking te kunnen komen van alle voordelen vanuit de sector.
Voor informatie over werkloosheidsdossier kan je terecht bij je plaatselijk ACV Dienstencentrum.

Sociale premie

De uitbetaling van de sociale premie gebeurt vanaf februari.

Previs/Zeevissersfonds

Deze organisatie staat in voor de veiligheid en het preventiebeleid in de visserijsector.
Previs werd opgericht in de schoot van het Zeevissersfonds beheerd door de sociale partners.

Global Seafarer juli 2017

Zika-zeevaart