Stop de stigmatisering van havenarbeiders

Zondag 21 januari lanceerde één van de lijfeigenen van de N-VA top nog maar eens een aanval op de havenarbeiders en de havenarbeid. Ondertussen is schijnbaar alles wat fout is of misdadig is volgens N-VA, maar ook Open VLD de schuld van de wet op de havenarbeid of de havenarbeiders. Men vergeet wel te zeggen dat jaar na jaar in al onze havens records worden gebroken en dat dit de Belgische economie en de welvaart van onze land geen windeieren legt.Onze havens zijn met hun inbreng van meer dan 7,5% in het bruto binnenlands product volgens de Nationale Bank van België dé hoekstenen van de Belgische economische bedrijvigheid en welvaart. De hoekstenen daarvan zijn onze havenarbeiders. ACV-Transcom wil dat de aanvallen op de havenarbeiders, de stigmatisering van de havenarbeiders en de zwartmakerij stopt! ACV-Transcom is zich terdege bewust van de (drugs)problematiek die heerst in de havens, maar evenzeer in de luchthavens. Stellen dat een periodieke screening van de havenarbeiders dit zal oplossen is de waarheid geweld aandoen. 
Niet alleen havenarbeiders… 
Misschien zal het velen verbazen, maar in onze havens zijn naast het havenarbeiders heel wat andere personeelsleden dagelijks aan het werk. De screening verengen tot enkel havenarbeiders is voor ACV-Transcom een brug te ver en maakt de stigmatisering van onze havenarbeiders overduidelijk door bepaalde politieke partijen. Deze partijen hebben eerder een andere agenda dan het belang van onze havens en onze havenarbeiders. Heel wat van de andere functies hebben trouwens veel beter zich op inkomende en uitgaande bewegingen in onze havens en waar containers zich bevinden. 
Verantwoordelijkheden leggen waar ze thuishoren 
Als ACV-Transcom zijn we goed geplaatst om de vergelijking te maken. Binnen de belangengroep Maritiem-Luchtvaart zitten beide economische ketens immers vervat! We stellen echter vast dat de openbare diensten die de sleutels in handen hebben onvoldoende middelen krijgen. Zo dienen de politiediensten, douane en inspectiediensten in de havens voldoende personeel ter beschikking te hebben én ons inziens zelfs versterkt voor de enorme taak die ze dienen uit te voeren. Dit op zowel de luchthavens als de havens. 
De tendens van deze regering is echter besparen en nog eens besparen op de openbare dienstverlening. De strategie die we vanuit bepaalde politieke hoeken nu zien is dat men “de schuld” bij anderen gaat leggen i.p.v. in eigen boezem te kijken. Het is immers de overheid die moet zorgen voor degelijk uitgeruste en voldoende bemande openbare diensten om deze taken adequaat uit te voeren. De “vangsten” die nu reeds gebeuren zijn de getuigen dat het kan, als er maar afdoende middelen tegenover worden gezet. 
Wie gaat dat betalen? 
Een ander niet onbelangrijk aspect is de kostprijs van een periodieke screening. Op de luchthavens gebeurt de screening via een aanvraag van het bedrijf bij de luchthavenuitbater die dient te wachten op het advies van de screening door de nationale veiligheidsautoriteit. Daarin zetelen politionele diensten, maar ook de bevoegde instanties vanuit de federale administratie. Dit werk dient betaald en daar hangt dus een prijskaartje aan. 
Gezien de besparingsdrang van de federale regering in de openbare sector, zullen daar ook wel wat tandjes bijgestoken om de meer dan 250 000 personeelsleden over alle havens te gaan screenen, de opvolging van de screeningen en de periodieke herhalingen. Wie gaat dit allemaal bijhouden én betalen? Ook maakt dit dat logischerwijze een aantal andere problemen: Zo maakt zo een screening dat je niet langer kan tewerkgesteld worden als je niet meer beschikt over een geldige screening. Zelfs al is de geldigheid verlopen door te lange wachttijden in de procedure, te late aanvraag van de werkgever(s), beroepsmogelijkheden, ... Zo gaat men eerder de flexibiliteit in onze havens inperken ipv vergroten. Vraag maar eens na bij de bedrijven op en rond de luchthavens… Tenzij men andere zaken wil gaan doen via dit systeem. ACV-Transcom zal echter nooit toelaten dat zo een screening zal gehanteerd worden om doelbewust mensen te elimineren.

Global Seafarer juli 2017

Zika-zeevaart