Bezorgde dokwerkers ontvangen aan kantoor Antwerpen

Vandaag omstreeks 15 u ontving ACVTranscom de betoging voor de vakbonden van een 40-tal dokwerkers. De actie werd georganiseerd vanuit een facebookpagina waarvan in de loop der tijd het aantal volgers en leden explodeerde. Met de actie wilden de actievoerders laten zien dat ze erg ongerust zijn over het behoud van het statuut van havenarbeider. "We begrijpen deze ongerustheid, en wilden vandaag tonen dat we hen zeker niet vergeten", aldus algemeen sectorverantwoordelijke Kurt Callaerts, die symbolisch een vergeet-me-nietje kreeg aangeboden.
Als ACV-Transcom begrijpen we de ongerustheid van de havenarbeiders. Toch zijn er belangrijke kanttekeningen. Zo is het dossier van de ingebrekestelling geen politiek project zoals Port Package 1 en 2, maar een juridisch steekspel. Een steekspel waar wij – vanuit de vakbonden – een zo goed mogelijk resultaat voor het behoud van het statuut en de werkomstandigheden wensen te behalen. Tevens hebben ook de werkgevers daar een belangrijke rol in naast de overheid.
Vanuit ACV-Transcom werd in dit dossier telkens terug gekoppeld naar de achterban via de instanties en besturen. Ook vanuit deze organen werd input en feedback gegeven zoals het hoort. We kunnen echter geen onderhandelingen en discussies voeren in de media. In de media zullen we geen oplossingen vinden voor dit dossier… "H
et 'vergeet-me-nietje' dat we ontvingen krijgt ook een warme plek in ons huis. Een plek die iedereen die zich engageert binnen onze organisatie trouwens krijgt. We vergeten de dokwerkers niet, integendeel. We strijden ten volle voor hen! Belangrijk is dat de rangen gesloten zijn en we zij aan zij verder doen voor én met de dokwerkers", stelde Kurt Callaerts de actievoerders gerust.

Global Seafarer juli 2017

Zika-zeevaart