“Een werkmakker, een collega, een vriend”

Op 16 april, 5 dagen na de tragische gebeurtenissen in de Antwerpse haven, kwam het Nationaal Vakbondscomité Water van ACV-Transcom samen. 
Op de eerste plaats drukken de leden van dit comité, waaronder vele havenarbeiders, hun solidariteit en medeleven uit aan de familie van de drie overleden havenarbeiders. Ondanks het besef dat havenarbeider een gevaarlijk beroep is, treft elk ernstig arbeidsongeval onze havenarbeiders als een mokerslag. “Een werkmakker, een collega, een vriend”, duidt onvoldoende aan hoe sterk de band is tussen onze havenarbeiders en hoe zwaar dit verlies ons allen en de havengemeenschap treft. Daarom vragen we aan alle betrokkenen om deze emotionele en trieste gebeurtenissen met de nodige sereniteit te benaderen. 
Veiligheid blijft, net zoals in het verleden, een absolute prioriteit. We eisen dat dit ongeval ernstig onderzocht wordt, dat het overleg hierrond zo snel mogelijk start en dat de nodige conclusies en maatregelen genomen worden. 
We blijven aandringen op het beter functioneren van alle instanties die betrokken zijn bij de veiligheid van onze havenarbeiders. Deze bekommernissen hebben ook geuit naar Europa en in kader van de besprekingen van de modernisering van het statuut. 
Veiligheid is en blijft voor ons de eerste prioriteit. We moeten dit waarmaken zoniet zijn deze makkers voor niets gestorven.

Global Seafarer juli 2017

Zika-zeevaart