MDK naar rustig water loodsen

foto loodsen
In de nacht van vrijdag 7 en zaterdag 8 september bereikten we met de directie van DHL Aviation een verdedigbaar akkoord voor de arbeiders. Dit kwam er pas nadat het duidelijk was voor DHL dat we naar de derde stakingsnacht gingen… de werknemers en militanten waren immers strijdvaardig na de jarenlange onderdrukking en uitbuiting. We hoeven de beelden die bv. de DHL praktijken blootlegden in de Pano reportage van mei 2017 niet meer te tonen, ze staan op veel mensen hun netvlies gebrand. Typerend van hoe DHL Aviation met haar werknemers omgaat. ACV-Transcom hoopt dat DHL het signaal nu wel begrepen heeft. ACV-Transcom wenst ook alle werknemers, afgevaardigden en militanten bij DHL Aviation nadrukkelijk te bedanken voor de steun en medewerking.

“De directie was deze nacht zeer constructief”, zegt Bjorn Vanden Eynde, vakbondssecretaris luchtvaart. Concreet komen er maatregelen tegen het pestgedrag en intimidatie. DHL Aviation zal hiervoor een extern psycholoog aanwerven én inschakelen als aanspreekpunt voor de werknemers. Bovendien komt er een risicoanalyse voor alle werkplekken en zullen de leidinggevenden beter gecoacht worden.
De hoge werkdruk wordt ook aangepakt door de werknemers beter op te leiden via een peter-en meterschapsprogramma. Voorts krijgen de werknemers een bonus, die weliswaar elk jaar opnieuw onderhandeld moet worden. 
De vergoeding voor het wassen van de kleren stijgt, net als de kilometervergoeding. Eveneens terechte eisen die al jaren meegaan, maar waar de directie blind voor bleef tot nu en waar we als ACV het verschil konden maken.
Al bij al een verdedigbaar pakket. Onze afgevaardigden zullen periodiek en nauwgezet opvolgen dat DHL Aviation het akkoord correct en volgens de afspraken uitvoert. Zo niet, zal ACV-Transcom opnieuw haar verantwoordelijkheid opnemen ter verdediging van de werknemers!
 

Global Seafarer juli 2017

Zika-zeevaart