Bescherming Wet havenarbeid (Major)

Kranen haven
Op woensdagvoormiddag 13 januari kwamen de vakbonden van de havens in gemeenschappelijk front samen met de werkgeversorganisaties en medewerkers van het Kabinet van Minister van Werk Kris Peeters om het voorstel van Peeters m.b.t. de ingebrekestelling vanuit de Europese Commissie verder te bespreken.
Onze standpunten rond de inmiddels gekende pijnpunten, nl. het openstellen van dagcontracten buiten het poolsysteem en het multitasken, werden opnieuw benadrukt en gemotiveerd.
De bespreking nam echter een onverwachte wending omdat de werkgeverszijde bereid bleek om met ons verder te praten over een eventueel engagement waarbij het behoud van het bestaande poolsysteem en contingent langdurig gegarandeerd zou kunnen blijven.
Tijdens de komende weken wordt deze piste verder besproken en uitgewerkt tussen de sociale partners.

Global Seafarer juli 2017

Zika-zeevaart