Antwerpse dokwerkers: méér dan 200 miljoen ton in 2015

Eerder deze maand pakte het Antwerpse havenbestuur uit met de resultaten van 2015. De Antwerpse haven behandelde in het voorbije jaar meer dan 200 miljoen ton, een mijlpaal in het bestaan van de Antwerpse haven.
Iedereen zwaaide dan ook lof aan o.a. de havenarbeiders die mee voor dit schitterende resultaat zorgden. Voor de vakbonden is het dan ook duidelijk dat deze schitterende resultaten onlosmakelijk verbonden zijn aan de inzet van de havenarbeiders. De havenarbeiders die bekent staan om hun productiviteit én via de (unieke) Wet Major een aanzienlijk deel van dit succes mee op hun rekening mogen schrijven.
Als havenvakbonden, die de havenarbeiders in al onze havens vertegenwoordigen, roepen we dan ook gemeenschappelijk Europa op: stop de afbraak van een goed functionerend systeem. Bekijk de cijfers!STOP DE AFBRAAK VAN EEN GOED FUNCTIONEREND SYSTEEM – BEKIJK DE CIJFERS! Wij begrijpen niet waarom de Europese Commissie – samen met enkele malafide werkgevers – het succesverhaal van de Antwerpse haven te grabbel wil gooien.
De havenvakbonden waren én zijn nog steeds bereid om te spreken over de modernisering/actualisering van de arbeidsorganisatie te spreken, binnen de bestaande en gekende overlegstructuren. Echter, niet met het mes op onze keel.
Handen af van de havenarbeid!

Mijlpaal havenarbeiders

Global Seafarer juli 2017

Zika-zeevaart